آخرین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو در شعبه سه دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

آخرین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو امروز با حضور متهمین، وکلا و برخی از شکات در شعبه سه دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

در این جلسه دادگاه، وکلای متهمان، آخرین دفاعیات خود را انجام دادند و در پایان قاضی با ختم رسیدگی به این پرونده اعلام کرد: در اسرع وقت حکم انشاء خواهد شد.