دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در تشریح آخرین وضعیت پرونده پروژه آفتاب ری گفت: در حال حاضر پرونده در دادگاه کیفری دو در دست رسیدگی قرار دارد.
غلامرضا نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفت‌وگو با میزان در تشریح آخرین وضعیت پرونده پروژه آفتاب ری بیان کرد: کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال و پیرامون این موضوع جلساتی در فرمانداری نیز تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ابتدائا شهرداری جوازی مبنی بر ساخت هفت طبقه صادر کرده بود و سپس آن را تبدیل به پنج طبقه کرده است، بخشی از شکایت مالباختگان در خصوص این دو طبقه است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، مقرر شد شهرداری مجوز دو طبقه دیگر را نیز صادر کند تا بخشی از شکات به حق خود برسند.

نوفرستی در ادامه بیان اینکه این پرونده ۳۵۴ شاکی دارد، گفت: در حال حاضر پرونده در دادگاه کیفری دو در دست رسیدگی قرار دارد.