رییس دادگستری بهشهر از خلع ید و قلع و قمع ۱۰ هزار و ۴۰۴ متر ازاراضی ملی در این شهرستان خبرداد.
علی کیانی در گفت‌وگو با میزان  اظهار داشت: افرادی بدون مجوز قانونی اقدام به ساخت بنا در اراضی ملی کرده بودند که با طرح شکایت منابع طبیعی و همچنین ورود دستگاه قضایی این شهرستان به این موضوع اقدامات قانونی صورت پذیرفت.
این مقام قضایی در ادامه اظهار داشت: دراجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ ورفع تصرف ازاراضی ملی با صدور رأی قطعی وهماهنگی با منابع طبیعی، نیروی انتظامی و دیگر نهاد‌های مرتبط، مستحدثات که شامل ۵ ساختمان ویلایی بود قلع و قمع و به صورت سابق بازگشت.
رییس دادگستری بهشهر افزود: به صورت جدی با هر گونه تعرض یا تجاوز به حریم اراضی ملی و منابع طبیعی برخورد قاطع قانونی خواهد شد.
علی کیانی تاکید کرد: به منظور حفظ حقوق بیت المال، رفع تصرف دردستور کارماست وپیگیرانه وقاطعانه پای کار ایستاده ایم.