رییس دادگاه عمومی بخش سجاسرود گفت: با تخریب بنا‌های غیر مجاز در حریم جاده‌ای، هفت کیلومتر از حریم جاده‌های منطقه آزادسازی شد.

بختیاری در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در پی درخواست کتبی اداره راهداری شهرستان خدابنده از رییس حوزه قضایی بخش سجاسرود مبنی بر آزادسازی حریم جاده‌های روستایی به دلیل تصرف، دستور رفع تصرف از حریم این جاده‌ها صادر شد.

رییس دادگاه عمومی بخش سجاسرود با حضور در محل عملیات آزادسازی حریم جاده‌ای اظهار داشت: تصرف حریم جاده‌ای وسعت عمل رانندگان را محدود کرده و این سبب افزایش تصادفات جاده‌ای در منطقه می‌شود. ‌

وی در ادامه تأکید کرد: همان طور که قبلا اعلام شده است با توجه به وظیفه‌ای که قانون در راستای موارد ۲ و ۱۱ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب سال ۹۷ ریاست قوه قضاییه و در راستای احیا و صیانت از حقوق عامه بر دوش ما نهاده است در هر زمان و مکانی که احساس کنیم حقوق عامه تضییع شده و نیاز به ورود مدعی العموم است، بدون فوت وقت ورود کرده و با متخلفین برخود قانونی خواهیم کرد.

رییس دادگاه عمومی بخش سجاسرود  در پایان تصریح کرد: در این عملیات با تخریب بنا‌های غیر مجاز در حریم جاده‌ای، هفت کیلومتر از حریم جاده‌های منطقه آزادسازی شد.