دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از آزادسازی ۱۲۰ هکتار از اراضی ملی کرمانشاه در سال جاری خبر داد و گفت: دستگاه قضایی استان برخورد با زمین خواران و متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.

شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه در در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تاکید بر برخورد جدی دستگاه قضایی استان با زمین خوران، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان برخورد با زمین خواران و متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: هرچند که تاکنون عملکرد دستگاه‌های ذیربط استان در مقابله با پدیده زمین خواری خوب بوده، اما انتظار داریم که بیشتر پای کار باشند و با سرکشی‌های مداوم مانع از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان شوند.

دادستان کرمانشاه به آخرین آمار بازپس گیری اراضی ملی و منابع طبیعی از متصرفین هم اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۰ هکتار از این اراضی از دست اندازان به اراضی ملی استان بازپس گیری شده است.