دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از آزادسازی ۲۴۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی خبر داد و گفت: دادستانی با هر گونه زمین خواری، دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه در گفت‌وگو با میزان از آزادسازی ۲۴۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی خبر داد و بیان کرد: در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در روستای دهگردان فیروزکوه ۱۰۳ مورد ساخت و ساز غیر مجاز تخریب شد.
دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه اظهار کرد: این ساخت و ساز‌ها شامل دیوارکشی، بنای نیمه کاره، آلاچیق، استخر و… بودند که با تخریب آن‌ها ۲۴۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغات رفع تصرف و به حالت اولیه اعاده شد.

وی در پایان تاکید کرد: دادستانی با هر گونه زمین خواری، دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.