دستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از آزادسازی ۷۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغات خبر داد.
عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه در گفت‌وگو با میزان از آزادسازی ۷۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغات خبر داد و بیان کرد: در راستای اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دستورات قضایی لازم صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: با تخریب ۵۳ مورد ساخت و ساز غیر مجاز شامل بنا، آلاچیق، دیوارکشی و یک حکم قطعی، مجموعا ۷۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی آزاد سازی شد.
وی با تاکید بر برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با هر گونه تغییرکاربری غیرمجاز اراضی عنوان کرد: با هر گونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و دست اندازی به اراضی ملی با جدیت برخورد خواهد شد.