رییس شورای حل اختلاف استان اصفهان از آزادی زندانی پس از ۲۲ ماه زندان با وساطت شورای حل اختلاف اصفهان خبر داد.

سید محمد موسویان در گفت وگو با میزان گفت: پرونده‌ای تحت عنوان مطالبه مبلغی که منجر به زندانی خوانده شده بود جهت صلح و سازش به شعبه ۴۳ شورای حل اختلاف استان اصفهان ارجاع شد.

وی ادامه داد: خوانده بابت این بدهی مدت ۲۲ ماه در زندان به سر می‌برد که خوشبختانه با وساطت و صحبت‌های اعضا و کارکنان شعبه موفق شدند رضایت محکوم له را در پرونده حاصل نمایند و با صدور گزارش اصلاحی با همدیگر به مصالحه رسیدند و با رضایت کامل شعبه را ترک کردند و محکوم علیه پس از طی تشریفات قانونی از زندان آزاد خواهد شد.