رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۱۴۲۷ نفر زندانی مشمول عفو و سایر شرایط و راهکار‌های قانونی شده و از زندان‌های استان اصفهان آزاد و به آغوش خانواده و جامعه بازگشتند.

محمدرضا حبیبی در گفت وگو با میزان عنوان کرد: در اجرای فوری و به موقع دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف زندانیانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بودند دستور تشکیل کمیسیون عفو در تمامی حوزه‌های قضایی صادر و با جمع آوری کلیه گزارشات مربوطه و طرح آن در کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز استان، پیشنهاد عفو ۱۸۳۴ نفر زندانی واجدالشرایط و مشمول بخشنامه یاد شده به قوه قضاییه منعکس شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه افزود: از این تعداد با آزادی ۱۴۲۷ نفر موافقت شده و پس از طی مراحل قانونی این تعداد زندانی از زندان‌های سراسر استان آزاد و به آغوش خانواده و اجتماع بازگشتند.

وی خاطرنشان ساخت: این افراد مشمول استفاده از آزادی مشروط، تعلیق و تبدیل و تعویق اجرای مجازات، واجدان شرایط عفو در کمیسیون عفو، مرخصی پایان دوره، زندانیان آزاد شده از محکومیت‌های مالی، جزای نقدی و رد مال با بهره گیری از تقسیط و دیگر راهکار‌های قانونی و تخفیف و تبدیل قرار‌های منتهی به آزادی گردیده و از زندان‌های سطح استان آزاد شدند.