آزمون کارشناسی رسمی سال ۹۸ امروز مورخ ۲۰ شهریورماه و با حضور بیش از ۶۶ هزار داوطلب به صورت کشوری برگزار شد.
آزمون کارشناسی رسمی سال ۹۸ که به دلیل کرونا به تعویق افتاده بود، امروز مورخ ۲۰ شهریورماه و با حضور بیش از ۶۶ هزار داوطلب به صورت کشوری در مراکز تمام استان‌ها برگزار شد. این آزمون بزرگ‌ترین آزمون کارشناسی رسمی و با شرکت بیشترین تعداد رشته‌ها در مقایسه با آزمون‌های سابق است.
علی بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشاسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش‌تر در خصوص این آزمون گفته بود: آزمون علمی شامل دو مرحله تستی و شفاهی می‌شود و برای قبولی در آزمون، موفقیت در هر دو مرحله شرط است. در صورت قبولی در مرحله تستی و دعوت به مصاحبه، حقی برای کسی ایجاد نمی‌شود. پس از قبولی در مرحله دوم آزمون و مثبت بودن استعلامات و طی سایر مراحل، پروانه کارآموزی کارشناسی صادر می‌شود. مطابق آیین نامه اصلاحی دوره کارآموزی کارشناسی یک ساله است.