رییس شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجانغربی از آشتی ۳۳ زوج در اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده با میانجیگری اعضای شعب شورای حل اختلاف ویژه خانواده طی هفته گذشته در ارومیه خبر داد.

هادی صمدی، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجانغربی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: با اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده در شورا‌های حل اختلاف، ۳۳ اختلاف خانوادگی که از دادگاه و دادسرا به شورا ارجاع گردیده بود با تلاش اعضای شعب خانواده مستقر در مجامع شماره ۲ شورا‌های حل اختلاف شهرستان ارومیه و پس از انجام گفتگو‌ها و اقدامات سازشی در جلسات متعدد با حضور خانواده‌های طرفین دعوا طی هفته گذشته منتهی به سازش و بازگشت زوجین به کانون خانواده گردید.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده‌های سازش شامل دعاوی طلاق، تمکین و مطالبه مهریه بود، اظهار داشت: با اجرای طرح ویژه تحکیم بنیان خانواده در شورای حل اختلاف و اهتمام اعضای شعب خانواده در انجام مذاکرات صحیح صلحی با خانواده‌ها در شرایط مطلوب در محل شعب؛ این امکان فراهم گردیده که منشاء اختلافات شناسایی و بصورت اساسی حل و فصل گردد.

رییس شورا‌های حل اختلاف استان آذربایجانغربی یادآورشد: یقیناً در صورت موفقیت شورا‌ها در انجام دقیق این طرح بسیاری از دعاوی بعدی خانوادگی مثل طلاق، ترک انفاق، مطالبه مهریه، حضانت، مطالبه نفقه و … که سهم عمده‌ای از دعاوی خانوادگی را به خود اختصاص می‌دهد، تشکیل نگردیده و از ورودی محاکم و دادسرا‌ها کاسته می‌شود.