یک حقوقدان حوزه بین الملل با بیان اینکه امکان فعال سازی مکانیزم ماشه از سوی آمریکا وجود ندارد، گفت: آمریکا حقوقی که به واسطه عضویت در برجام داشت، با خارج شدن از برجام از دست داده است.
در بند ۱۱ و ۱۲ توافق هسته‌ای (برجام) به پروسه اعمال مکانیسم ماشه اشاره شده است که به زبان ساده به معنای بازگشت فوری به دوران قبل از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد است.

دکتر نصراله ابراهیمی، استاد حقوق دانشگاه تهران و حقوقدان حوزه بین الملل در گفت‌وگو با میزان و در خصوص ادعای دولت آمریکا مبنی بر فعال سازی مکانیزم ماشه بیان کرد: امکان فعال سازی مکانیزم ماشه از سوی آمریکا وجود ندارد و علت این امر آن است که آمریکا در حال حاضر عضو برجام نیست و مکانیزم ماشه توافقی است که بین اعضای برجام وجود دارد.

این حقوقدان حوزه بین الملل خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده است، طبیعتا نمی‌تواند از این مکانیزم استفاده کند چرا که عضو برجام نیست.

وی تصریح کرد: این موضوع توافقی بین اعضای برجام است که اگر عضوی نسبت به تعهدات خود تخلف کرد، اعضای دیگر برجام بتوانند از مکانیزم ماشه استفاده کنند و تاکید شده که اعضای برجام می‌توانند از مکانیزم ماشه استفاده کنند.

ابراهیمی ادامه داد: ترامپ رسما از برجام خارج شده است و نمی‌تواند به استناد عضویتی که ندارد، به مکانیزم ماشه توسل پیدا کند و از آن استفاده کند.

استاد حقوق دانشگاه تهران بیان کرد: آمریکا حقوقی که به واسطه عضویت در برجام داشت، با خارج شدن از برجام از دست داده است.