درصورت داشتن شک به همسر و بر اساس موقعیت‌هایی خاص دادگاه درباره ارائه پرینت تلفن همراه تصمیم گیری می‌کند.

همه ما با پرینت تلفن‌های همراه و باقی ماندن اطلاعات تماس و پیام آشنا هستیم و می‌دانیم که از طریق پرینت تلفن می‌توان اقدامات حقوقی مختلفی انجام داد.

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای اپراتور‌های تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند؛ بنابراین تنها پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می‌شود.

البته باید به این نکته توجه داشت که صرف اتهام شک به همسر یا فرد دیگری دادگاه را قانع نمی‌کند که اجازه دریافت پرینت تلفن همراه را بدهد.

اما اگر بازپرس یا دادیار تشخیص دهند که متن پیام‌ها باید را از مخابرات گرفته شود این درخواست باید طبق رویه موجود به هیاتی سه نفره از قضات که در مراکز دادگستری استان‌ها مستقر هستند فرستاده شود تا بعد از تایید توسط اعضای این هیات مخابرات اقدام لازم را انجام می‌دهد.

اما بر اساس مصلحت بازپرس یا دادیار باید تشخیص دهند که اولا از روش‌های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام‌ها در کشف جرم مشخص و روشن باشد.

البته باید گفت در مورد اپلیکیشن‌های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت‌هایی نیز وجود دارد.