بر اساس قانون ادله رسیدگی به پرونده‌ها مشخص هستند و باید دید که آیا فیلم و صدا هم جزئی از آن ها محسوب می‌شوند یا خیر.

برای اثبات جرم در اولین قدم باید به این نکته توجه داشته باشید که دلایل اثبات جرم متفاوت هستند.

در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی بیان شده است.

بر اساس موارد گفته شده در این قانون فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل شاکی، باشد و دادگاه تنها بر اساس فیلم یا صدا حکمی صادر نمی‌کند.

البته نمی‌توان گفت که فیلم و صدای ضبط شده به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا چنین مواردی را می‌توان به‌عنوان اماره‌ای در کنار سایر اماره‌ها قرار داد.

منظور از اماره این است که قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده بتواند به کمک این دلایل به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.

در حالت کلی باید به این نکته اشاره کرد که فیلم و صدا پرونده‌های کیفری اماره‌ای قوی برای علم قاضی و در پرونده‌های حقوقی اماره‌ای قوی برای کارشناسی هستند.