هیأت وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۱۸) اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان را به شرح زیر تصویب کرد.

شماره۱۶۱۷۹۴/ت۵۴۷۰۴هـ

۱۳۹۸/۱۲/۲۰

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

بنیاد شهید و امورایثارگران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۱۸) اصلاحی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

۲ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ کمیسیون پزشکی: کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون‌های عالی پزشکی نیروهای مسلح.

۴ـ ازکارافتادگی کلی: وضعیت جانبازان و آزادگان دارای اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی ناشی از جانبازی با تشخیص کمیسیون پزشکی و همچنین وضعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها به گونه‌ای است که آنان را با محدودیت‌هایی مواجه نموده که بر اساس مفاد این آیین‌نامه از کارافتاده کلی تشخیص داده می‌شوند.

ماده۲ـ جانبازان و آزادگانی که بر اساس تشخیص کمیسیون پزشکی و با توجه به سایر عوامل مندرج در جدول زیر حداقل (۶۶)  امتیاز از مجموع امتیازات را کسب کنند، مشمول از کارافتادگی کلی قرار می‌گیرند:

تبصره ـ تعیین مصادیق ردیف‌های (۳) و (۴) جدول موضوع این ماده برعهده بنیاد بر اساس آزمون وسع و تعیین مصادیق ردیف (۵) جدول یادشده بر اساس گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌صلاح اعزام‌کننده می‌باشد.

ماده۳ـ جانبازان و آزادگان با حداقل سن (۱۸) سال تمام و تا زمان سن بازنشستگی براساس قوانین مربوط، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده۴ـ تشخیص از کارافتادگی کلی برای کارکنان پایور نیروهای مسلح برعهده کمیسیون‌های پزشکی نیروهای مسلح و برای بسیجیان، سربازان و نیروهای مردمی، بر عهده کمیسیون پزشکی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری