رییس کل دادگستری استان مازندران با هشدار به کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث بنا وتصرف در اراضی ملی می‌کنند از خلع ید و قلع و قمع مستحدثات به میزان ۲۸ هزار و ۷۸۲ مترمربع و به ارزش تقریبی بیش از ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان میاندرود خبرداد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری درباره اجرای حکم قلع وقمع و رفع تصرف افزود: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و رییس قوه قضائیه بر رسیدگی قاطع به موضوع زمین‌خواری این موضوع در اولویت کاری دادگستری استان قرار گرفته است و در راستای برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی، قلع و قمع و رفع تصرف با قاطعیت پیگیری و انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: با آمادگی کامل با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد کرده و کوچک‌ترین اغماضی نخواهیم داشت.

رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین گفت: دراجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ ورفع تصرف ازاراضی ملی با صدور رأی قطعی وهماهنگی با منابع طبیعی، نیروی انتظامی و دیگر نهاد‌های مرتبط، مستحدثات قلع و قمع و به صورت سابق بازگشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه در یکسال گذشته ۶ مورد حکم قلع و قمع و خلع ید از راضی ملی و کشاورزی شهرستان میاندرود صادرشد اظهارداشت: براین اساس و با اجرای احکام، جمعا ۵۶ هزارو ۴۳۱ مترمربع ازاراضی کشاورزی و ملی این منطقه اعاده و به وضع سابق بازگشت.