رییس دادگستری شهرستان اشکذر گفت: اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی علاوه بر جلوگیری از زمین‌خواری، اقدامی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است.

محمد حسین دهقانی‌زاده در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی شهرستان اشکذر بیان داشت: مهمترین دستور کار جلسه مربوط به اقدامات مربوط کاداستر اراضی ملی و دولتی بوده و مقرر گردید، تا تمامی ادارات و سازمان‌های متولی همکاری خود را با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در خصوص اجرایی شدن طرح ملی کاداستر داشته باشند.

رییس دادگستری شهرستان اشکذر اظهار داشت: با اجرای این طرح گام اساسی در راستای شفافیت سازی و جلوگیری از زمین خواری در معاملات برداشته می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسات، بررسی موضوعات تعیین شده و اخذ تصمیم در رابطه با موضوعات مطرح شده و همچنین ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در راستای مصوبات اتخاذ شده سابق توسط اعضا، می‌باشد.

شایان ذکر است حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.