دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط خاص امسال، محاکم قضایی در حال حاضر حکم تخلیه صادر نمی‌کنند و اجاره‌نامه‌هایی که موعد اتمام آن‌ها دو ماهه نخست سالجاری بوده است تا تیرماه تمدید می‌شوند.

شهرام کرمی با اشاره به آغاز فصل جابجایی مستاجرین، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که امسال به واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور داریم و مشکلات اقتصادی که برای بسیاری از خانواده‌ها بویژه قشر مستاجر بوجود آمده، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی در راستای حمایت از این خانواده‌ها اتخاذ کرده است.

وی افزود: طبق این تصمیم سررسید قرارداد‌های رسمی و عادی واحد‌های مسکونی در فاصله زمانی اول اسفند ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹، دو ماه دیگر با همان شرایط قبلی باید تمدید شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تاکید شده، اجاره‌نامه‌هایی که موعد اتمام آن‌ها دو ماه نخست سالجاری است تا تیرماه تمدید می‌شوند.

وی در ادامه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رعایت دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی مردم و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: براین اساس، موجر حق ندارد برای دو ماه اضافه شده، اجاره بهای بیشتری طلب کند که شامل رقم اجاره ماهیانه و همچنین ودیعه مسکن می‌شود.

کرمی اضافه کرد: همچنین موجر حق اخذ جریمه دیرکرد تخلیه واحد مسکونی را تا اتمام تیر ماه امسال از مستأجر ندارد.

دادستان کرمانشاه در پایان اعلام کرد: به مستاجران بابت دوماه تمدید اجاره جریمه‌ای تعلق نگرفته و محاکم قضایی هم برای این مدت حکم تخلیه صادر نخواهند کرد.

  • منبع خبر : میزان