رییس کل دادگستری استان اصفهان از اختصاص شعبه ویژه در دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به پرونده سارقان حرفه‌ای خبرداد.
محمدرضا حبیبی در نشست مشترک مسئولان قضایی و فرماندهان نیروی انتظامی استان اصفهان از اختصاص شعبه ویژه در دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برای رسیدگی به پرونده سارقان حرفه ای خبرداد.
وی تشکیل چنین جلساتی برای تعامل و هماهنگی بیشتر میان مجموعه قضایی و انتظامی را ضروری دانست و گفت: بی شک این جلسات موثر خواهد بود؛ چرا که با وجود اینکه سایر نهاد‌ها در مسأله تأمین نظم و امنیت دخیل هستند، لیکن پیشانی کار در  مورد دستگاه قضایی و انتظامی است و در صورت بروز اشکال نگاه‌ها در مرحله اول متوجه این دو دستگاه خواهد بود.

حبیبی با اشاره به شرایط اقتصادی پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا و جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران ادامه داد: حفظ نظم و تأمین امنیت شهروندان در چنین شرایطی نیاز به تدبیر ویژه دارد؛ به گونه‌ای که ضمن مدارا با مردم در بعضی تخلفات ساده و عمدتاً اکتفا به تذکر لسانی، با مجرمان حرفه‌ای به ویژه اراذل و اوباش و سارقان سابقه دار باید شدت عمل به خرج داد.

رییس دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصفهان می‌خواهم با تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به این موضوع در دادسرا و دادگاه زمینه تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را فراهم نمایند، ضمن اینکه در دادگاه تجدیدنظر هم باید همین اقدام صورت گیرد.

گفتنی است در ادامه جلسه هر یک از حاضران به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخت و مصوباتی به تصویب رسید.