در پایان سال ۹۸، حدود اعتبار ۲۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۲ پروژه ملی در حوزه‌های بخشی ابلاغ شد. گزارش سازمان برنامه و بودجه در  مجموعه برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی نشان میدهد،‌ برای ۱۰۲ طرح ملی حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته اختصاص یافته است. در بخش تامین مالی اقدامات […]

در پایان سال ۹۸، حدود اعتبار ۲۷۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۲ پروژه ملی در حوزه‌های بخشی ابلاغ شد.

گزارش سازمان برنامه و بودجه در  مجموعه برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی نشان میدهد،‌ برای ۱۰۲ طرح ملی حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته اختصاص یافته است.

در بخش تامین مالی اقدامات انجام شده در راستای مشارکت عمومی خصوصی سال ۹۸ آمده است، کسر ۱۰ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و ابلاغ اعتبار از محل تبصره ۱۹ قانون بوده ۹۷ کل کشور با هدف اهرمی کردن منابع مالی مختلف شامل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، ابلاغ  مطابق جدول زیر :

سازمان برنامه و بودجه کشور ,

بررسی فهرست اعتبار ابلاغی از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ملی در حوزه‌های بخشی نشان می‌دهد، سال گذشته برای ۷ پروژه درحوزه اب و فاضلاب ۲۲۵ میلیارد تومان لحاظ شده است.

برای ۲۰ پروژه در حوزه بناهای تاریخی و میراث فرهنگی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و برای ۱۰ پروژه در حوزه زیر ساخت گردشرگی نیز نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان ابلاغ شده است. همچنین برای ۳ پروژه  بیمارستانی نیز نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.