رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر ادارات دولتى و شهردارى‌ها همکارى کنند و پاى کار آیند که هر چه سریعتر تمامى املاک و اراضى و اماکنى که متعلق به شهردارى‌ها و دهیارى هاست، داراى سند تک برگ کاداسترى شوند.

ذبیح الله خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه حضور در ٣٦ امین اجلاس رسمى شوراى عالى استان‌ها در جمع خبرنگاران با اشاره به مزیت هاى ناشى از اجراى طرح کاداستر اظهار کرد: با توجه به اینکه این طرح بر اساس طول و عرض جغرافیایى اجرا مى شود، اولا امکان تغییر آن وجود ندارد و دوما هر قطعه از زمین و هر ملکى که مردم دارند، تمامى اطلاعات مربوط به آن ملک اعم از نوع کاربرى و پلاک ثبتى در سامانه‌ها بارگذارى مى شود و بخش زمین و مسکن با این اقدام شفاف مى گردد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اگر این طرح اجرا شود تجاوز به اراضى ملى و منابع طبیعى، اختلاف مرزى و تجاوز به حرایم به شکل چشم گیرى کاهش پیدا مى کند.

وى ادامه داد: اگر دو طرح الزام به تنظیم سند رسمى و کاداستر اجرا شود شاید بیش از ٢٥ درصد از دعاوى حقوقى و کیفرى که الان در دستگاه قضایى هست، کاهش پیدا مى کند.

خداییان گفت: از طرف دیگر مدیریت زمین براى ما امکان پذیر است و جلوگیرى از فرار مالیاتى، پولشویى، تغییر کاربرى ها، تجاوز به اراضى ملى و منابع طبیعى با اجراى طرح کاداستر تاثیر مى پذیرند و کاهش پیدا مى کنند.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اظهار کرد: یکى از محورهاى طرح تحول، تسریع در اجراى طرح کاداستر است که خوشبختانه با اقدامات خوبى که صورت گرفته و پیگیرى هایى که انجام داده ایم، ادارات دولتى نیز پاى کار آمدند.

وى گفت: ما در عرض شش ماه اخیر بیش از ٢٠ میلیون هکتار از اراضى را توانسته ایم در سامانه کاداستر تصویب و سند مالکیت صادر کنیم.

خداییان با اشاره به همکارى خوب سازمان ثبت با سازمان جنگل‌ها و مراتع در زمینه اجراى کاداستر بیان کرد: تقریبا ٨٠ درصد از اراضى ما، اراضى ملى و یا منابع طبیعى هستند و مابقى آن‌ها اکثرا اراضى زراعى هستند که نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان امور اراضی است که در آن قسمت پیگیر هستیم تا با کمک این سازمان و وزارت جهاد کشاورزى کارهایى را انجام دهیم.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود سه چهار درصد از اراضى مربوط به شهر‌ها و روستا‌ها هستند و اگر ادارات دولتى و شهردارى‌ها همکارى کنند و پاى کار آیند که هر چه سریعتر تمامى املاک و اراضى و اماکنى که متعلق به شهردارى‌ها و دهیارى هاست، داراى سند تک برگ کاداسترى شوند.