وزارت کشور لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت کشور با توجه به گذشت ۴۳ سال از تصویب قانون ثبت احوال در سال ۱۳۵۵ و اصلاح موادی از آن در سال ۱۳۶۳ و در نتیجه عدم انطباق قانون فعلی با اقتضائات زمان، لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را به عنوان یکی از برنامه‌های اعلامی این وزارت به مجلس شورای اسلامی در دولت دوازدهم در دستورکار قرار داده و برای سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیات دولت ارائه کرده است.

این لایحه پیشنهادی که مشتمل بر ۶۲ ماده، ۳۷ تبصره و ۷۸ بند و با تأکید بر اعمال اصلاحات در مواد قانونی مربوطه در حد ضرورت تنظیم شده، براساس انجام دو طرح پژوهشی مستقل با عناوین “نیازسنجی بازنگری در قانون ثبت احوال” و “اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال” و برگزاری جلسات متمادی با گروه‌های خبرگان و متخصصان اهل فن تدوین شده ضمن آنکه برای بررسی ضرورت‌های تغییر قانون، بیش از ۱۲ زیرپروژه نیازسنجی به انجام رسیده است.

بر همین اساس، تغییرات گسترده ناشی از ورود فناوری به حوزه ثبت احوال و خلاء قانونی درخصوص مسائل مرتبط با فناوری، وجود مشکلات در انجام امور با توجه به تعارضات، پاسخگو نبودن و ناکافی بودن قانون، پیشرفت‌های علمی درخصوص شناسایی نسب و راه‌های جدید فرزندآوری در مورد زوج‌های نابارور و عدم پیش‌بینی شقوق مختلف حقوقی و قانونی موضوع، اعمال حقوق شهروندی و لزوم توجه به حقوق جامعه و نیازهای اجتماعی در وظایف سازمان ثبت احوال، لزوم تأمین منافع ملی از طریق امکان بهره‌برداری امنیتی از اطلاعات ثبتی ضمن رعایت حریم خصوصی آحاد مردم، از طریق اصلاح قانون، از مهمترین ضرورت‌های تغییر در قانون ثبت احوال فعلی به شمار می‌روند.