معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان البرز از کسب رتبه نخست دادرسی الکترونیکی در کشور توسط این استان خبر داد.
مهدی شمسی، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان البرز از کسب رتبه نخست دادرسی الکترونیکی در کشور توسط این استان خبر داد و گفت: با همت قضات دادگستری استان البرز، کارشناسان معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان البرز و همکاری بسیار خوب مسئولان و کارشناسان زندان ها، استان البرز موفق به کسب رتبه اول کشور در برگزاری جلسات غیرحضوری الکترونیک دادرسی در پرونده‌های زندانی دار شد.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان البرز افزود: در جلسات دادرسی الکترونیک، بدون نیاز به حضور زندانی در محل دادگاه و دادسراها، ارتباط مستقیم الکترونیک زندانی با قاضی پرونده برقرار شده و با مشاهده و دریافت صوت و تصویر طرفین، جلسات دادرسی به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

شمسی در پایان متذکر شد: با برگزاری جلسات غیرحضوری دادرسی، بسیاری از هزینه‌های جاری از جمله تامین نیروی انسانی برای جابه جایی زندانیان از زندان تا محل دادگاه و بسیاری از خطرات احتمالی با حفظ امنیت فیزیکی و الکترونیکی حذف شده است.