سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پدر رومینا قطعی نیست و حکم صادر شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی افزود: حکم پدر رومینا بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور قطعی می شود.

رومینا اشرفی دانش آموز ۱۳ ساله تالشی ششم خرداد ماه به دلیل اختلافات خانوادگی به دست پدرش در حین خواب به قتل رسیده بود.

هفتم شهریور ماه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان اعلام کرد: بر اساس رأی دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی (پدر مقتول) به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ٩ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد.

وی درباره یکی از افراد شاخ های اینستاگرامی که در بازگشت به کشور دستگیر شده، اظهار داشت: تشخیص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه با رئیس دادگاه است و پرونده هایی که در آنها موضوعات منافی عفت و اخلاقی عمومی است، غیرعلنی برگزار می شود.