مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان یزد با بیان اینکه یک هزار و ۴ نفر اکنون در زندان‌های استان در حوزه اشتغال مولد فعالیت دارند گفت: اکنون بیشتر مددجویان در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار هستند و درحال حاضر به ۵۷ واحد تولیدی و خدماتی نیروی کار اعزام می‌شود.
رضا ذولفعلی نژاد در گفتگو با میزان گفت: به طور معمول مددجویان زندانی تخصصی ندارند ولی اکنون بیشتر مددجویان در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی مشغول به کار هستند و درحال حاضر به ۵۷ واحد تولیدی و خدماتی نیروی کار اعزام می‌شود.
وی حوزه اشتغال و استفاده از نیروی کار مددجویان زندانی را نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری ذکر کرد و بیان داشت: اگر سرمایه گذاری بتواند در داخل زندان سرمایه گذاری کند، مجموعه زندان می‌تواند در تأمین نیروی کار آن اقدام کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در شهرستان اردکان، یک خیر و سرمایه گذار، ۷۰۰ متر برای زندان فراهم می‌کند تا بتوان برای زندانیان اشتغال ایجاد کرد افزود: اکنون ۷۰ نفر از طریق بنیاد تعاون، در شهرستان اردکان با خارج از زندان در ارتباط هستند و به حرفه و اشتغال مشغولند.
مدیر کل زندان‌های استان یزد، با اشاره به اینکه  در حال حاضر در داخل زندان هر آنچه که امکان ایجاد اشتغال وجود داشته انجام شده است، اظهار داشت: ۵۳۰ نفر در حوزه اشتغال نشسته مشغول فعالیت هستند .در سال گذشته نیز، ۱۵ هزار اثر تولیدی زندانیان را شاهد بوده ایم که در حدود ۷ میلیارد ریال فروش داشته است و امروز در هر ماه به طور میانگین ۵۰۰ میلیون ریال درآمد کارگاه‌های تولیدی در زندان است.
وی از ورود مددجویان زندانی به حوزه تولید ماسک و گان خبر داد.
ذولفعلی نژاد با اشاره به موفقیت طرح‌های اشتغال و حرفه آموزی زندان، یادآور شد: نمونه‌هایی وجود دارد که مددجو پس از زندان به بازار مراجعه کرده و اکنون خود دارای کسب و کار و حتی نیروی کار است.