هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح آیین نامه ی ذیل را تصویب کرد.

وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه­های عرضه فرآورده­های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها موضوع تصویب­نامه شماره ۵۷۱۳۵/ت۵۳۴۰۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ به‌شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بند (ض) ماده (۱)، عبارت “بازرس تجهیزات” به عبارت “بازرس فنی تجهیزات” تغییر می­یابد.

۲ـ در بند (ط) ماده (۱) بعد از عبارت “ممیز (بازرس) ایمنی”، عبارت “(مشاور و خدمات‌دهنده حفاظت فنی و ایمنی)” اضافه می­شود.

۳ـ در بند (ع) ماده (۱)، عبارت “ناظر (مسئول) ایمنی” به عبارت “مسئول ایمنی” تغییر می­یابد.

۴ـ در تمام مواردی که در آیین­نامه یادشده، عبارات مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این تصویب­نامه به کار رفته است، تغییرات مصوب متناظراً / متناسباً اعمال می­شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری