رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی از اصلاح ذات البین در پرونده هفت میلیاردی با تلاش اعضای شعبه چهار شورای حل اختلاف کاشمر خبر داد.
محمود رفسنجانی، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی در گفت‌وگو با میزان از اصلاح ذات البین در پرونده هفت میلیاردی با تلاش اعضای شعبه چهار شورای حل اختلاف کاشمر خبر داد و عنوان کرد: یک پرونده حقوقی به ارزش هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال با اصلاح ذات البین اصحاب دعوی مختومه به سازش شد.

رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی ضمن تقدیر از اعضای شعبه چهار شورای حل اختلاف کاشمر گفت: شورا‌های حل اختلاف نهادی مردم محور است که توانسته است در نهادینه کردن فرهنگ سازش نقش موثری داشته باشد.

رفسنجانی با بیان اینکه صلح و سازش دعاوی موجب جلوگیری از تراکم پرونده‌ها در سیستم قضایی خواهد شد، گفت: از دیدگاه شرع مقدس اسلام، بهترین و بالاترین اقدام، صلح و سازش است و این امر مبنای کار شورا‌های حل اختلاف است و اگر در تحقق این رسالت اهتمام شود نتایج خوبی برای سیستم قضایی خواهد داشت.