رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی از اصلاح ذات البین در یک پرونده اختلاف مالی خبر داد.
محمود رفسنجانی، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی در گفت‌وگو با میزان از اصلاح ذات البین در یک پرونده اختلاف مالی خبر داد و بیان کرد: با تلاش اعضای شعبه ۲۴۹ در مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف مشهد یک پرونده اختلاف مالی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال با اصلاح ذات البین مختومه شد.

رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی گفت: صلح و سازش ریشه در فقه غنی امامیه دارد و در آیات و روایات بسیاری به آن تأکید شده است.

وی ضمن بیان اینکه رسالت شورا‌های حل اختلاف اصلاح ذات البین است، افزود: آمار‌ها بیان گر موفقیت‌های چشم گیر اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه است.

رفسنجانی ضمن قدردانی از اعضای شعبه ۲۴۹ شورای حل اختلاف مشهد برای سازش طرفین یک پرونده اختلاف مالی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال، افزود: کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی از نتایج مهم شورا‌های حل اختلاف است که نقش به سزایی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.