مرکز توسعه حل اختلاف در مورد متقاضیان و پذیرفته شدگان مرحله اول میانجیگری اطلاعیه‌ای صادر کرد.
 مرکز توسعه حل اختلاف در مورد متقاضیان و پذیرفته شدگان مرحله اول میانجیگری اطلاعیه ای صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است؛

با عنایت به واگذاری امور میانجیگری به مرکز توسعه حل اختلاف و برنامه ریزی های انجام شده؛

۱-افراد پذیرفته شده در مصاحبه و گزینش از طریق ارسال پیامک جهت گذراندن دوره های آموزشی تا پایان آذرماه سال جاری دعوت خواهند شد.

۲-افرادی که مراحل مصاحبه و گزینش را انجام نداده اند، از طریق ارسال پیامک، تا پایان آبان ماه سال جاری جهت انجام فرایند مصاحبه و گزینش دعوت خواهند شد.