رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: سال گذشته ۱۴۲۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی که به ارزش تقریبی بیش از ۲۱۳ میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال می‌باشد، به بیت المال اعاده گردیده است.

علی جمادی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره بازگشت اراضی ملی به بیت‌المال بیان کرد: سال گذشته ۱۴۲۴ هکتار از اراضی ملی و دولتی که به ارزش تقریبی بیش از ۲۱۳ میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال می‌باشد به بیت المال اعاده گردیده است.

رییس کل دادگستری بوشهر افزود: در سال گذشته تعداد پرونده‌های متشکله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی در استان بوشهر که منتهی به صدور حکم شده است، ۹۶۳ مورد و تعداد ۲۰۲ مورد منتهی به صدور قرار نهایی دادسرا شده است.
وی تصریح کرد: تعداد ۱۳۶۳ متهم در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تحت پیگرد قضایی در استان بوشهر قرار گرفتند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر گفت: سال گذشته ۱۸۴ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضایی در استان بوشهر انجام شده است.