رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در پنج ماه گذشته در شهرستان دشتستان، ۱۰۳ هزار و ۴۸۵ متر مربع از اراضی به ارزش تقریبی ۲۸۷ میلیارد ریال به وضع سابق اعاده گردید.

علی جمادی در گفت‌و‌گو با میزان، درباره برخورد قاطع دستگاه قضا با زمین خواری بیان کرد: در راستای مقابله با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال بیش از ۳۰۰۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان دشتستان رفع تصرف شد

رییس کل دادگستری بوشهر تشریح کرد: ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده به مبلغ ۲۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده است.

وی افزود: در پنج ماه گذشته در شهرستان دشتستان تصرفات و دیوار کش‌هایی که به صورت غیرقانونی انجام گرفته بود به مساحت تقریبی ۱۰۳۴۸۵ متر مربع و ارزش تقریبی ۲۸۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال، با حکم قاطع قضایی رفع تصرف و به وضع سابق اعاده گردیده است.

گفتنی است شهرستان دشتستان در استان بوشهر واقع شده و دارای ۶ بخش، ۱۲دهستان و ۱۹۲ روستا می‌باشد.