کارشناسان در پاسخی درباره اعتبار احکام دادگاه‌ها توضیح داده‌اند.مشروح این پاسخ را در ادامه می خوانید.

پرسش مطروحه درباره اعتبار زمانی احکام دادگاه‌ها این است:

با سلام در صورت گذشتن مدت زمان پنج سال از پرونده مهریه که حکم جلب روی آن بوده و اقدامی مبنی بر جلب و…صورت نگرفته میخواستم بپرسم الان این پرونده بسته شده یا نه؟ آیا میتوان دوباره این پرونده رو به راه انداخت وحکم جلب و مهریه را گرفت؟ سکه براساس چه سالی محاسبه میشود با تشکر.
پاسخ کارشناسان:
اصولاً اعتبار احکام دادگاه‌ها- بجز موارد استثنایی- مقید به مهلت نیست. فلذا به منظور پیگیری از روند پرونده به شعبه مربوطه مراجعه نمایید. اگر مهریه شما سکه بهار آزادی باشد، زوج موظف به دادن آن خواهد بود.