دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمبید از اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان آباده خبر داد.

مهدی قاسمی خواه با حضور در زندان آباده به صورت چهره به چهره با تمامی زندانیان ملاقات کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمبید از اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان آباده خبر داد و گفت: مرخصی و تعلیق اجرای مجازات برخی از این تسهیلات قضایی ارائه شده است.

وی افزود: در این بازدید مشکلات قضایی و حقوقی زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و به تمامی سئوالات آنان پاسخ داده شد.

قاسمی خواه افزود: در این بازدید به تعدادی از زندانیان نیز به لحاظ شرایط تسهیلات قضایی شامل مرخصی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط اعطا شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خرمبید وضعیت عمومی زندان و زندانیان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این امر نشانگر تلاش های کارکنان زندان در امور زندانبانی و اصلاح و تربیت زندانیان است.