رییس کل دادگستری استان کرمانشاه از افزایش ۳۶ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان خبر داد و گفت: در پایان شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد زندانیان پنج هزار و ۶۴۴ نفر بوده است که در شهریور ماه ۱۳۹۹ به چهار هزار و ۶۴۲ نفر کاهش یافته است.
پرویز توسلی زاده، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به برنامه ریزی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها منوط به همراهی قضات و باور فکری و نظری آنان به استفاده حداقلی از حقوق جزا و استفاده حداکثری از جایگزینی‌های بازداشت و حبس است.

رییس کل دادگستری کرمانشاه افزود: تشکیل جلسات متعدد با قضات دادسراها، تجدیدنظر، کیفری ۲، انقلاب و کیفری ۱ و طرح مباحث علمی به منظور متقاعد کردن آنان به استفاده حداقلی از حبس، جایگزین‌های بازداشت و جایگزین‌های حبس از اقدامات این دادگستری برای کاهش جمعیت کیفری بوده است.

وی با اشاره به تلاش برای حصول سازش در پرونده‌ها اظهار کرد: اگر پرونده‌ای منتهی به سازش شود طبعاً بازداشت فرد یا افراد منتفی خواهد بود.

رییس کل دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه در طول یکسال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن ۳۶ درصد بیشتر به زندانیان مرخصی داده شده است، گفت: در پایان شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد زندانیان پنج هزار و ۶۴۴ نفر بوده است که در شهریور ماه ۱۳۹۹ به چهار هزار و ۶۴۲ نفر کاهش یافته است.