دادستان شهرستان تاکستان ضمن بازدید اورژانس جاده‌ای این شرایط جهت رفع کاستی‌های موجود مهلت یک ماهه اعطا کرد.

حسین رجبی در گفت‌وگو با میزان گفت: در راستای رعایت و احقاق حقوقه عامه با حضور مسئولین ذیربط از پایگاه اورژانس جاده‌ای بازدید بعمل آمد و کاستی‌های آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به نیاز این شهرستان به پنل فرود هلی کوپتر حمل بیماران ترومایی مقرر شد زمینی از سوی شهرداری به این امر اختصاص داده شود. همچنین از آنجا که دیوارکشی این پایگاه مطلوب نبوده می‌بایست شهرداری در این زمینه نیز اقدام لازم را اجرا کند.

این مقام قضایی همچنین تصریح کرد: امکان ارتباط مستقیم قضات شهرستان در صورت بروز حوادث یا موارد خاص ضروری است که شرایط اجرای آن به زودی ایجاد خواهد شد.