مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان فارس از اعطای ۲۵۰ بسته حمایتی به خانواده‌های زندانیان فسا خبر داد.
حجت الله رضای در گفت‌وگو با میزان گفت: در راستای دستگیری و کمک به خانواده‌های زندانیان ۲۵۰ بسته حمایتی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال از درآمد‌های حاصل شده از منابع انجمن حمایت از زندانیان شهرستان به خانواده‌های زندانیان فسا اعطاء شد.
حجت اله رضایی افزود: سعی و تلاش شده که این بسته‌های حمایتی در طول سال هر ۳ ماه یک بسته‌ حمایتی به خانواده‌های زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت اعطاء شود.
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان فاس تاکید کرد: وظیفه ذاتی انجمن حمایت از زندانیان دستگیری و کمک به خانواده‌های بی بضاعت زندانیان است که در این سال‌ها تلاش شده است با جذب کمک‌های مردمی بتوانیم خدمات حمایتی بیشتری به خانواده‌ها ارائه کنیم.