دادستان عمومی و انقلاب استان آذربایجان غربی گفت: در سال جاری ۶۲۳ مورد عفو اعطایی و ۴۲۲ مورد مرخصی پایان حبس اعطا شده و مرخصی اعطایی به زندانیان به واسطه شیوع کرونا ۱۴۷۰ مورد بوده است.

مصطفی حبیبی در گفت‌وگو با میزان، درباره عملکرد سال ۹۹ دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی بیان کرد: در سال جاری ۶۲۳ مورد عفو اعطایی صورت گرفته و ۴۲۲ مورد مرخصی پایان حبس اعطا شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان آذربایجان غربی ادامه داد: مرخصی اعطایی به زندانیان به واسطه شیوع کرونا ۱۴۷۰ مورد بوده که در ایام انتشار کرونا ویروس، حفظ سلامت مددجویان، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این خصوص از زحمات و تلاش‌های مدیران قضایی، قضات و سازمان زندان‌ها در این خصوص قدردانی می‌کنم.

وی به مساله حبس زدایی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این مورد به جد در دستور کار قرار دارد، چرا که معتقدیم زندان باید جایی برای قاتلین، افراد شرور و مفسدان اقتصادی باشد.