اگر کسی برای جلوگیری از پرداخت وجه چک، به دروغ ادعای مفقود شدن آن را بکند و به این دلیل به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهدف در صورت اثبات دروغ وی، مشمول مجازات خواهد شد.

پرسش درباره اعلام دروغین مفقود شدن چک این است:

با سلام من در یک آموزشگاه تعمیر ecu ثبت نام کردم و مبلغ یک میلیون تومان نقدا پرداختم ومبلغ دو میلیون تومان هم دو چک هر یک به مبلغ یک میلیون تومان در وجه حامل به آموزشگاه پرداخت نمودم؛ ولی بعد از یکی دو جلسه این آموزشگاه کلاهبردار از آب در آمد و چک های مرا هم در بازار خرج کرده بود.  بااین کار من از یک وکیل مشاوره گرفتم که به من گفت با اعلام مفقودی، جلوی چک‌ها را بگیرم که این کار کردم. حالا کسی که چک‌ها را دارد از من شکایت کرده به دلیل عدم پاس شدن؛ من هم از آموزشگاه شکایت کردم با عنوان برپایی آموزشگاه غیر مجاز و تحصیل مال از طریق کلاهبرداری که در این خصوص چند نفری هم مثل من شکایت کرده اند .چگونه من می توانم از پاس شدن چک ها با این اوصاف جلوگیری کرده و از حقوق خود دفاع کنم؟ باتشکر.
پاسخ:
اعلام مفقود شدن چک از طریق شما اقدام نادرستی بود. چه اینکه مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
با این توضیح که چک صادر شده توسط شما مفقود نگردیده بود که شما اعلام مفقود شدن آنرا نمودید.

ماده ۷ قانون صدور چک نیز بیان می نماید، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
در هر حال می بایست با انجام اقدامات درست و بجا ضمن وارد نمودن ایرادات موجه در خصوص اینکه پرداخت پول منوط به دریافت خدمات مورد نظر بوده است در مرجع صالح اقدام نمایید.