نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان فیروزکوه با حضور معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران افتتاح شد.

نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان فیروزکوه با حضور بابایی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران افتتاح شد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران در این خصوص گفت: در کمتر از یک ماه دو دفتر در شهرستان فیروزکوه که به نوعی شهرستان ترانزیتی است و جمعیت قابل توجهی هم دارد، راه اندازی شده است.

وی در ادامه صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرد که گسترش دفاتر دادرسی الکترونیک باید به حدی باشد که نیازی به حضور مردم در دادگستری نباشد.

افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان فیروزکوه

افتتاح اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان فیروزکوه