دادسرای انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان تهران با حضور دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواه قوه قضاییه افتتاح شد.
ظهر امروز دادسرای انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان تهران با حضور کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواه قوه قضاییه افتتاح شد.

رئوف در این مراسم گفت: در حال حاضر در ۲۵ استان کشور دادسرای انتظامی داریم که این تحول مدیون تلاش‌های ریاست مرکز است.

وی عنوان کرد: با موافقت و صدور احکام دادیاری توسط ریاست مرکز سعی می‌کنیم تا پایان مهر دادسرای انتظامی سایر استان‌ها را نیز راه اندازی کنیم.

انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواه قوه قضاییه با اشاره به آمار کاهشی تخلفات انتظامی گفت: هدف ما کاهش ورودی پرونده‌ها از طریق تولید مواد آموزشی و رسانه‌ای جهت آگاه سازی وکلا و کارشناسان رسمی است؛ لذا کاهش عددی پرونده‌ها مد نظر ما نیست.

وی در ادامه گفت: در گذشته ارتباط بین دادیاران و معاونان اظهارنظر به صورت فیزیکی بود که متحمل هزینه‌های پستی و اطاله دادرسی می‌شد؛ اما در حال حاضر این ارتباط به صورت سیستمی صورت می‌پذیرد. البته هدف غایی ما در این حوزه الکترونیکی کردن نظام دادرسی انتظامی است که این پروژه را نیز دنبال می‌کنیم که در حال حاضر در مرحله پژوهشی خود است.

رئوف در پایان از تمامی کسانی که در راه اندازی دادسرا‌های انتظامی سراسر کشور کمک شایانی داشتند تقدیر به عمل آورد.