رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی شعب ۳۵ و ۳۶ دادگاه تجدید نظر افتتاح کرد.

در راستای طرح‌های تحولی قوه قضائیه و تحقق دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه در تکریم ارباب رجوع و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های تجدید نظر، شعب ۳۵ و ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان با حضور موسی خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی و حجت الاسلام باقرزاده معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان افتتاح شد.

بنا بر این امر تعداد شعب دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی از ۳۴ شعبه به ۳۶ شعبه افزایش یافت.