نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان فیروزکوه با حضور معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران افتتاح شد.
نخستین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان فیروزکوه با حضور معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران افتتاح شد.

حسن بابایی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران در این خصوص گفت: در کمتر از یک ماه دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرستان فیروزکوه که به نوعی شهرستان ترانزیتی است و جمعیت قابل توجهی هم دارد، راه اندازی شده است.

بابایی در ادامه صحبت‌هایش ابراز امیدواری کرد که گسترش دفاتر دادرسی الکترونیک باید به حدی باشد که نیازی به حضور مردم در دادگستری نباشد.