اعضای کانون و مرکز کارشناسان دادگستری لرستان به مناسبت هفته قوه قضاییه با رئیس کل دادگستری استان دیدار کردند.

محمد رزم رییس کل دادگستری لرستان در دیدار با اعضای کانون و مرکز کارشناسان دادگستری لرستان با اشاره به اینکه امر کارشناسی در رشته های مختلف از اهمیت والایی برخوردار است، اظهار داشت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، درمبانی دینی و در قوه قضاییه امور کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: استفاده از نظرات کارشناسی مستدل و مستند و علمی در احقاق حق، تشخیص واقعیات و صدور احکام محکم و متقن بسیار می تواند مفید و موثر باشد.

رییس کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز تبادل نظر و هم اندیشی بین اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان ماده ۱۷۸ در امور مختلف کارشناسی با شورای معاونین دادگستری انجام شد.

رزم با اشاره به اینکه در این جلسه تبادل نظر شد که مقررات و مصوبات خوبی به دنبال داشت، گفت: امر کارشناسی پرونده ها بایستی به صورت نظام ارجاع عادلانه و به صورت سیستمی، با رعایت صلاحیت های محلی، جغرافیایی، علمی و ذاتی امر کارشناسی باید انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم برگزاری کلاس های آموزشی و تداوم آموزش های ضمن خدمت برای کارشناسان رشته های مختلف استان به منظور مستدل شدن کارشناسی ها افزود: کارشناسان باید کارشناسی ها را در فرجه قانونی که قضات تعیین می کنند عودت دهند تا باعث اطاله دادرسی و تجدید اوراق پرونده نشود.

رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه همچنین در این جلسه مقرر شد برای افراد بی بضاعت، کسانی که از تمکن مالی برخوردار نیستند و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی خدمات کارشناسی معاضدتی و کارشناسی رایگان ارائه شود، یادآور شد: براین اساس افراد مستمند از این ویژگی و امتیاز کارشناسی معاضدت برخوردار می شوند.

رزم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جهت دستور العمل کاهش جمعیت کیفری در ایام بعدازظهر و شب ها نیاز به تعیین کارشناس کشیک داریم که در بحث وثیقه و امور کارشناسی آن همکاری داشته باشند، گفت: دوستان کانون کارشناسان رسمی قبول کردند و مقرر شد لیست کارشناسان کشیک در همه حوزه های قضایی استان معرفی شود.