اوراق اجاره همانند اوراق مشارکت درصد سود ثابتی دارند که در زمان‌های مشخص پرداخت می‌شود.

اوراق اجاره همانند اوراق مشارکت درصد سود ثابتی دارند که در زمان‌های مشخص پرداخت می‌شود.

این اوراق جزو ابزار بازار بدهی است وهر شرکتی که این اوراق را منتشر کند باید در مدت زمان مشخص به خریدارن این اوراق سود بپردازد.

اوراق اجاره برای خرید دارایی‌های ثابت از جمله ساختمان، ماشین آلات و … منتشر می‌شود.

شرکت ناشر، اوراق اجاره را برای بار نخست از طریق یکی از نهاد‌های مالی مانند بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری و یا از طریق شرکت فرابورس ایران و از طریق معاملات کارگزاری عرضه می‌کند بر این اساس برای خرید اوراق اجاره خریدار باید از نحوه انتشار اوراق اطلاع یابد.

عموما ارزش اسمی این اوراق یک میلیون ریال است که خریدار بر اساس تعداد اوراقی که متقاضی ان است باید مبلغ آن را پرداخت کند تا اوراق را در اختیار بگیرد.

سود حاصل از مالکیت اوراق اجاره و وجه ناشی از تسویه پایان دوره به حسابی که خریدار به کارگزار اعلام کرده واریز می‌شود.