اولین جلسه دادرسی الکترونیک در دادگستری استان کرمانشاه با حضور رییس کل دادگستری برگزار شد.
با حضور رییس کل دادگستری استان کرمانشاه، رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاضی پرونده مربوطه اولین جلسه دادرسی الکترونیک در دادگستری کل استان کرمانشاه افتتاح و به پرونده مربوطه رسیدگی شد.

توسلی زاده، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از راهکار‌های مناسب جهت سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی، دادرسی الکترونیک است یادآور شد: این موضوع از مصادیق سند تحول ریاست قوه قضاییه است که خوشبختانه امروز توانستیم با پبگیری‌های خوبی که صورت گرفت شاهد افتتاح آن در کرمانشاه باشیم.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: دادرسی الکترونیک در شرایط کنونی می‌تواند اجرای عدالت را در کمترین زمان ممکن میسر سازد. از جهت دیگر قادر است به رفع اطاله دارسی، تسریع در امور جاری محاکم و نیز افزایش دقت و جلوگیری از طرح دعاوی تکراری و پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: بحمدالله این کار از اقدامات مهم و بزرگی است که در شرایط کنونی بیماری کرونا انجام شد از یک سو به حفظ سلامت قضات و کارکنان و از سوی دیگر سلامت زندانیان که از مسائل مهم برای ما محسوب می‌شود، کمک می‌کند.

توسلی زاده اظهار کرد: تاکید می‌کنیم در دادرسی‌ها اصل را باید بر همین دادرسی الکترونیک قرار داد؛ چرا که محدودیت‌های زمانی و مکانی تا حدود زیادی برطرف و برداشته می‌شود و می‌تواند به کاهش هزینه‌های قضایی، افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی و افزایش امنیت قضایی و اداری کمک کند.

در این مراسم با حضور قاضی پرونده اولین جلسه دارسی به صورت الکترونیک انجام و به پرونده مربوطه رسیدگی شد.