معاون قضایی و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان اصفهان از برگزاری اولین جلسه دادرسی الکترونیک در دادگستری استان خبرداد.

اولین جلسه دادرسی الکترونیک به همت و تلاش کارشناسان معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان و از طریق برقراری ارتباط مستقیم با زندان برگزار شد.

حجت اسدی با اعلام این خبر بیان کرد: با تلاش کارشناسان معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اولین جلسه دادرسی الکترونیک از طریق برقراری ارتباط مستقیم با زندان در شعبه ۱۲ عمومی حقوقی شهرستان اصفهان برگزار شد.

معاون قضایی رییس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به اینکه افزایش شعب در مرکز استان و نیز فراهم آوردن امکان انجام دادرسی الکترونیک در سایر حوزه‌های قضایی استان در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: با این اقدام مهم گام موثری در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق قوه قضاییه هوشمند در دادگستری استان برداشته شد.