رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی از ایجاد سازش در یک پرونده اختلاف مالی به ارزش یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان در شعبه ۱۶۶ مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف مشهد خبر داد.
محمود رفسنجانی، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی در گفت‌وگو با میزان از ایجاد سازش در یک پرونده اختلاف مالی به ارزش یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان در شعبه ۱۶۶ مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف مشهد خبر داد و ضمن اشاره به اهتمام گسترده شورا‌های حل اختلاف در اصلاح ذات البین و تبلور اراده شورا‌های حل اختلاف استان خراسان رضوی بر نهادینه کردن و گسترش صلح و سازش، بیان کرد: یک پرونده با ارزش یک میلیارد و هشتاد میلیون تومان در شعبه ۱۶۶ شورای حل اختلاف مشهد با تلاش اعضای این شعبه و با اصلاح ذات البین مختومه شد و طرفین در پی ارشادات اعضای شعبه با گذشت از برخی مطالبات خود و اهدای مهلت عادله از سوی خواهان به تسریع این امر کمک شایانی کردند.

رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی ضمن قدردانی از اعضای شعبه ۱۶۶ شورای حل اختلاف مشهد اظهار کرد: رسالت شورا‌های حل اختلاف نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در جامعه است و آمار‌ها بیان گر این موضوع است که این نهاد در انجام رسالت خود موفق بوده است.

وی بیان کرد: تلاش در جهت نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و به تبع آن کاهش زندانیان است و در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف تلاش قانونگذار در جهت تمهید ساز و کار‌های تسریع روند سازش و رسیدگی به پرونده‌ها خواهد بود که همت و سعی اعضای شورا‌های حل اختلاف در تحقق این رسالت قابل توجه است.

رفسنجانی در پایان گفت: طبق قانون سقف صلاحیت پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف بیست میلیون تومان است که در سال ۹۸ در مجموع تعداد ۱۹۱ پرونده با خواسته‌های بالغ بر سقف صلاحیت شورای حل اختلاف به شعب مشهد ارجاع و منتهی به صدور گزارش اصلاحی شده و مجموع مبالغ این پرونده‌ها بیش از ۲۷۰ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال است.