رییس شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی از ایجاد صلح و سازش در پرونده اختلاف مالی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.
محمود رفسنجانی، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی در گفت وگو با میزان از ایجاد صلح و سازش در پرونده اختلاف مالی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد و بیان کرد: شوراهای حل اختلاف با انجام رسالت خود جهت نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در جامعه توانسته است نقش مؤثری در کاهش پرونده های ورودی به محاکم دادگستری و به تبع آن کاهش آمار زندانیان داشته باشد.

رییس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی افزود: نظر به مردمی بودن نهاد شوراهای حل اختلاف احتمال سازش طرفین در آن بیشتر خواهد بود و احساس رضایتمندی و آسودگی خاطر را در طرفین ایجاد خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از اعضای شعبه چهار شورای حل اختلاف کاشمر بیان کرد: اعضای این شعبه توانستند با تلاش خود شرایط اصلاح ذات البین را فراهم آورند و نتیجه آن سازش در پرونده ای به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بوده است.