دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از حرکت به سمت تخصصی کردن نواحی دادسرای مشهد و ایجاد مجتمع‌های ویژه در مشهد خبر داد.
محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با میزان از حرکت به سمت تخصصی کردن نواحی دادسرای مشهد و ایجاد مجتمع‌های ویژه در مشهد خبر داد و گفت: با عنایت به تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر تخصصی کردن شعبات و مجتمع‌های قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این راستا گام‌هایی برداشته و در حال حاضر ناحیه هفت دادسرای مشهد به صورت ویژه و تخصصی به جرایم حوزه فضای مجازی و شهرسازی رسیدگی می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با بیان اینکه در سال جاری مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی تشکیل خواهد شد، بیان کرد: قانونگذار در بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف دستگاه فضایی را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده که البته این بدان معنی نیست که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها وظیفه‌ای نسبت به بحث پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی ندارند؛ بلکه مدیریت پیشگیری با قوه قضاییه است و سایر نهاد‌ها و ارگان‌ها نیز باید به تکالیف خود در این خصوص عمل نمایند.

درودی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان خراسان رضوی در مبارزه با فساد درگیر مسائل حاشیه‌ای نخواهد شد، گفت: دستگاه قضایی با عزم جدی‌تر و در چارچوب قوانین و مقررات با فساد و مفسد مبارزه خواهد کرد و یقین داریم در این راه مردم یاریمان خواهند کرد.