رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه راه اندازی ۱۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی جدیددر برنامه کاری دادگستری استان قرار دارد، گفت: در حال حاضر ۵ دفتر الکترونیک قضایی درمرکز استان کرمان در حال ارائه خدمت به شهروندان هستند.
دالله موحد با اشاره به این  که راه اندازی ۱۰ دفتر خدمات الکترنیک قضایی جدید در دستور کار دادگستری استان کرمان است، گفت: قوه قضاییه در مسیر تحولی خود، شفاف سازی در درون این قوه و واسپاری بسیاری از امور قضایی به مردم را در برنامه دارد.
وی در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی جدید در کرمان افزود: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضمن واسپاری بخشی از امور قضایی به مردم و توسعه شفافیت، دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل و تسریع شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: در حال حاضر ۴۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در راستای تکریم ارباب رجوع، تسهیل در کار مردم، کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین در استان کرمان فعال شده است.

موحد یادآور شد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خدماتی از جمله خدمات تقدیم دادخواست و لوایح توسط مردم به دستگاه قضایی و ارائه گواهی‌های عدم سوء پیشینه را ارائه می‌کنند.

وی تصریح کرد: امیدواریم فعالان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این بستر ایجاد شده در استان کرمان و کشور، اهداف قوه قضاییه در راه اندازی این دفاتر را همواره مد نظر قرار دهند و به کرامت مراجعان و ارتقای خدمات قضایی در حوزه ماموریت خود توجه لازم را معمول دارند.